Konsumentskydd

Vad vet du om konsumentskyddet vid köp av bostadsrätt och nyproduktion? Här kan du testa dina kunskaper och lära dig mer!

QUIZ

Quiz

Quizet är baserat på Riksrevisionen granskningsrapport ”Konsumentskydd vid köp av nyproducerade bostadsrätter” (2020) där myndigheten pekar ut ett antal olika brister i konsumentskyddet.

1 / 7

Förändrad privatekonomi eller prisnedgångar på bostadsmarknaden kan påverka din möjlighet till belåning för att genomföra köp, trots att du redan beviljats förhandsbesked på lån.

2 / 7

Om du skulle avbryter ditt köp efter tecknat förhandsavtal förlorar du endast bokningsavgiften.

3 / 7

När du som köpare tecknar ett förhandsavtal bär du en stor privatekonomisk risk vid prisnedgångar på bostadsmarknaden som i värsta fall kan resultera i personlig konkurs.

4 / 7

Din avtalspart vid köp av en nyproducerad bostadsrätt är med bostadsrättsföreningen och inte med bostadsutvecklaren.

5 / 7

Det saknas samsyn för bedömning av vad som utgör en hållbar föreningsekonomi vid försäljning av bostadsrätter i nyproduktion. Det innebär att du som köpare efter tillträde riskerar stora avgiftshöjningar, vilket dessutom kan minska värdet på din bostadsrätt betydligt.

6 / 7

Bostadsrättsföreningens byggstyrelse har till uppgift att bevaka de framtida medlemmarnas intresse under byggprocessen.

7 / 7

Om det skulle uppstå en tvist mellan dig som köpare och bostadsrättsföreningen som säljande part, kan denna inte tas upp i Allmänna reklamationsnämnden. Köparen hänvisas istället att driva tvisten i allmän domstol.

Your score is