Lästips

Läs eller lyssna vidare om sådant som kan vara relevant för dig!

Myndigheter:

description
Riksrevisionen:
"Konsumentskydd vid köp av nyproducerade bostadsrätter"

» Som konsumenter är vi vana vid vissa grundläggande rättigheter. Men när det gäller nyproducerade bostadsrätter är konsumenten i princip oskyddad « säger riksrevisor Helena Lindberg."

description
Boverket:
Boverkets byggregler (BBR)

Boverkets byggregler, BBR, är en samling av föreskrifter och allmänna råd som fastställs av Boverket och gäller svenska byggnader.
(PS. Välj konsoliderad version)

description
Fastighetsmäklarinspektionen:
Nyproduktion

Att köpa en bostadsrätt som ännu inte har byggts är på många sätt annorlunda jämfört med att köpa en befintlig bostadsrätt. Det ställs också andra krav på mäklaren i dessa fall. Läs hur FMI sammanfattar mäklarens uppdrag!

Bostadsforskning:

school
Secretary Office for Architecture 
"The swedish apartment"

En "lo-fi big data" sammanställning av de bostäder som byggs idag genom att analysera alla beviljade bygglov i Stockholms län under år 2017. Rapporten belyser byggandet som helhet, det genomsnittliga byggandet och lyfter ett antal tidstypiska exempel.

school
Paula Femenias, Cecilia Holmström, Lina Jonsdotter, Liane Thuvander
”Arkitektur, materialflöden och klimatpåverkan i bostäder”

Enkätstudie som visare hur bostadsrättsköpare i nyproduktion bygger om sina lägenheter mer än förväntat för att åtgärda bristande kvalitet på material och utrustning men också för att åtgärda planlösningen.

school
Theory into Practice
”Mo-Bo – Mobilitetstjänster banar väg för nytänkande arkitektur”

Arkitektkontor visar hur delningsekonomi och mobilitetstjänster gynnar bostadsbyggandet. Mo-Bo är ett innovativt bostadskoncept som löser de boendes transporter på ett hållbart sätt och samtidigt minskar byggkostnaderna.

school
Skolan för Arkitektur och Samhällsbyggnad, KTH
"Bortom BNP-tillväxt"

Fyra scenarier för Sverige 2050 illustrerar de olika inriktningar som samhället skulle kunna ta för att nå de uppsatta hållbarhetsmålen: kollaborativ ekonomi, lokal självförsörjning, automatisering för livskvalitet och cirkulär ekonomi i välfärdsstaten.

Radio:

headset
Plånboken i P1
"Köpare stäms på miljonbelopp"

Konsument ville häva köpet och stämdes på miljonbelopp av byggherren. "Jag skulle personligen inte rekommendera någon att köpa i nyproduktion" säger Erika Björkdahl, docent i civilrätt.

headset
Plånboken i P1
"80 fel på nybyggda lägenheten"

Reportage om problem i nyproduktion då bygget inte blir klart i tid och att det kan vara svårt att få rätt när lägenheten inte visar sig vara i det skick man förväntat sig.

headset
Plånboken i P1
"Köpa grisen i säcken"

Plånboken tittar närmre på nyproduktion. Att veta exakt vad man köper är svårt veta. Dessutom, menar kritiker, brister kvalitén och man får sällan det man betalar för.

headset
Plånboken i P1
"Försenade nybyggen – vilka rättigheter har köparen?"

I vissa fall drar bygget ut på tiden och lägenheterna blir inte klara för inflyttning förrän månader efter utsatt datum. Men hur stora förseningar är det rimligt att köparen ska acceptera?

Artiklar om enstegstätade putsfasader:

access_alarms
Stoppa enstegstätade fasader

Trots att enstegstätade putsfasader har dömts ut finns det fortfarande företag som bygger nya hus med den konstruktionen, eller med modifierade enstegslösningar.
- Det känns inte som om branschen i allmänhet kommer med några seriösa och konkreta lösningar på det här problemet, säger professor Christer Harrysson, som kräver att konstruktionen stoppas.

access_alarms
Även modifierade enstegstätade fasader ger fuktproblem

SP, Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, har undersökt över 100 sådana hus, byggda av flera olika bolag, och konstaterar att de ofta läcker.
– De modifierade fasader som vi har undersökt ser bättre ut, men de är inte tillräckligt bra, säger Anders Jansson, skadeutredare på SP.

access_alarms
Fasaden möglar

Ett bostadshus på Liljeholmstorget har fått omfattande fukt- och mögelskador på fasaden. Upptäckten gjordes 2016 då bostadsutvecklaresns tioåriga ansvarstid höll på att löpa ut.

Böcker:

import_contacts
Cecilia Björk, Per Kallstenius, Laila Reppen - ”Så byggdes husen 1880-2000"

Boken illustrerar 120 års utveckling av det svenska flerbostadshuset. Redovisningen möjliggör en jämförelse av arkitektonisk utformning, planlösning och konstruktiv uppbyggnad mellan hus från olika tidsepoker.

import_contacts
Ola Nylander - ”Bostaden som arkitektur"

Boken är en bearbetning av Ola Nylanders doktorsavhandling från år 1998 och analyserar bostadens omätbara värden så som det vackra, det funktionella och det praktiska. Bland annat diskuteras material, detaljer, rumskänsla, rörelser, rumsorganisaton och dagsljus.

import_contacts
Anders Bodin, Jacob Hidemark, Martin Stintzing och Sven Nyström - "Arkitektens handbok"

Arkitektens handbok är en illustrativ sammanställning med all möjlig basfakta kring arkitektur och byggande. Fungerar bra som uppslagsverk.

Andra guider:

assignment_turned_in
SBAB:
Köpa nyproduktion - så funkar det

Statliga banken SBAB har samlat information kring sin process för belåning vid köp av bostadsrätt i nyproduktion.

assignment_turned_in
Starta byggemenskap:
Föreningen för byggemenskaper

Som alternativ till att köpa färdig nyproduktion finns möjligheten att bygga i egen regi tillsammans med andra i en så kallad byggemenskap. Gruppen tar då rollen både som bostadsutvecklare och bostadsrättsförening, alternativt kooperativ hyresrättsförening.

assignment_turned_in
Hallå konsument:
Guide för köp av bostadsrätt

Hemsida som huvudsakligen ger guidning för köp av bostadsrätt men här finns också sådant som är relevant för köp av nyproduktion, ex kring uppsägning av förhandsavtal och upplåtelse.