background

OM KÖPA NYPRODUKTION

Köpanyproduktion.se hjälper dig som är konsument att kritiskt granska ditt köp av bostadsrätt i nyproduktion.

Jag som står bakom detta initiativ heter Lisa Deurell och arbetar som arkitekt. Min målsättning är att köpanyproduktion.se ska bidra till en ökad medvetenhet kring kvalitet och hållbarhet i byggd miljö.


Om du har idéer eller tankar om köpanyproduktion.se, hör gärna av dig till mig!

Kontakt: info@köpanyproduktion.se